• در صورت بروز هرگونه مشکل و یا سوال در روند ثبت نام الکترونیکی، متقاضیان محترم نیروگاههای بزرگ و پروژه های مختص مشترکین برق می توانند در ساعات اداری با تلفن 88371620 - 021 خانم مهندس صحراگرد تماس حاصل فرمایند .
  • کلیه متقاضیان احداث نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک که از تاریخ 1396/03/31 درخواست صدور ، تمدید و اصلاح پروانه احداث را ارسال میدارند ، کارمزد مربوطه را به شرح ذیل به حساب تمرکز وجوه درآمد نزد خزانه بشماره IR 770100004001087801018258 به نام سازمان انرژیهای تچدید پذیر و بهره وری انرژی برق ابران واریز و به همراه سایر مدارک مورد نیاز بارگذاری نمایند
    • مبلغ کارمزد در سال ۱۳۹7 معادل 1096000 ریال بر مگاوات بوده و نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک با ظرفیت کمتر از یک مگاوات از پرداخت کارمزد معاف هستند . بدیهی است مبلغ کارمزد در سال های بعد بر اساس تورم سالیانه تعدیل خواهد شد.
    • همچنین مبلغ حق الامتیاز پروانه بهره برداری از نیروگاه در سال ۱۳۹7 سالانه معادل ده هزار ریال بر کیلووات تعیین شده و برای سنوات آتی سالانه ۱۵ درصد به این نرخ اضافه می شود.
  • کلمه عبور حداقل 6 حرف و از ترکیب اعداد،حروف کوچک و بزرگ و کاراکترهای خاص تشکیل شده باشد(Pass@123)
  • راهنمای ثبت نام
  • راهنمای نیروگاههای بزرگ
  • راهنمای پروژه های مختص مشترکین برق
  • راهنمای نیروگاههای بازیافت تلفات در فرایندهای صنعتی
*
*
*
*
*